Wolontariat

Przez działania Fundacji TEATR AVATAR propagujemy ideę dobrowolnej pomocy innym- zarówno ludziom, organizacjom, instytucjom oraz zwierzętom. Czy bezpłatnie to znaczy bezinteresownie? NIE! Otwarte, młode umysły pozwalają nam widzieć dalej niż dno portfela i czerpać z wolontariatu mnóstwo korzyści: satysfakcję, spełnienie ambicji - pomagając zdobywamy uznanie ze strony innych i zdobywamy nowych przyjaciół, wiedzę i doświadczenia! Wszystkie działania dobrych ludzi są odnotowywane i spisywane w dokumentach - te z kolei wzmacniają naszą pozycję na rynku pracy.


Kilka mądrych zdań zaczerpniętych z Wikipedii:

„Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Wolonariusz działa na płaszczyźnie wykraczającej poza związki rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie, to oznacza, że nie każda praca na rzecz innych jest wolontariatem. Np. pomoc własnej babci wolontariatem nie jest, natomiast pomoc starszej osobie w pobliskim hospicjum czy domu pomocy społecznej - jest.”


Nasze dotychczasowe doświadczenia w wolontariacie:

  • Festiwal Legnickich Organizacji Pozarządowych „FLOP Show” 2010 i 2011
  • WOŚP 2010 i 2011 w Legnicy
  • Festiwal „ Arena Ognia” 2010- Legnica
  • Organizacja happeningów przeciwko okrucieństwu na zwierzętach w cyrkach
  • Wielu z nas to czynni członkowie organizacji takich jak: Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Fundacja „Stacyjka Maltusia” i wielu innych.


Pamiętajcie - Pomaganie wzmacnia!

Projekt i realizacja: StudioAvatar.pl - strony www Legnica, Lubin, Wrocław